Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toeleveringsketen

Gezien onze positie als een van de meest duurzame technische dienstverleners van Nederland, vinden wij het onze verantwoordelijkheid om alleen te werken met partners en leveranciers die zich ook committeren aan een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier van zakendoen. Onze verwachting en eisen op dit gebied hebben we vastgelegd in de Code of Sustainable Supply (CoSS), die onze partners en leveranciers ondertekenen bij het afsluiten van een raamovereenkomst of contract. De code bevat afspraken over de wijze waarop partijen omgaan met werk, gezondheid & veiligheid, milieu, ethiek en management. Ondertekening van deze code is geen waterdicht systeem, maar wel een schriftelijke bevestiging dat partners en leveranciers dezelfde maatschappelijke normen toepassen als wij. In 2024 zullen we deze code opnieuw ter ondertekening voorleggen.

Met behulp van het platform Integrity Next zijn we in 2023 gestart met het uitvoeren van een uitgebreidere risicoanalyse onder onze partners en leveranciers. We hebben op 250 voorkeursleveranciers een abstracte ESG Supply Chain Risk Management assessment uitgevoerd. Op basis daarvan zijn er circa 70 naar voren gekomen met een potentieel risico. Deze groep bevragen we nu dieper om te bepalen wat de impact van het risico is. Dit beoordelen we op basis van een combinatie van de waarschijnlijkheid van het optreden en de potentiële omvang van de financiële gevolgen. In 2024 hebben we een complete beoordeling afgerond en kunnen er mitigerende acties worden bepaald en ingezet.