Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Afvalreductie

Unica werkt al enkele jaren samen met Renewi voor het inzamelen en scheiden van afval. In 2023 zijn zes nieuwe bedrijven aangesloten op dit inzamelingssysteem, waardoor de gestructureerde aanpak voor afvalreductie nog betrouwbaarder wordt en de rapportages steeds representatiever voor onze volledige bedrijfsvoering.

Samen met Renewi is in 2023 ook een pilot gestart over gedragsverandering en de middelen die nodig zijn om afval te scheiden. Deze proef spitst zich toe op de scheiding van kantoorafval. De eerste stap is om vast te stellen hoe de afvalstroom op kantoor eruitziet. Op basis van het resultaat wordt in 2024 een campagnevoorstel gemaakt om verdere bewustwording te creëren op het gebied van afvalscheiding.

Vooralsnog betreffen onze concrete doelstellingen op het gebied van afvalreductie het kantoorafval. De impact die we op het gebied van afvalreductie op projectlocaties kunnen maken, ligt namelijk niet altijd in onze eigen invloedsfeer. We zijn daarbij afhankelijk van de keuze van de opdrachtgever, die daar zelf verantwoordelijk voor kan blijven of dat kan overdragen aan de uitvoerende partners. Dat laatste stimuleren we door afvalinzameling als standaard dienst aan te bieden, zodat we dankzij onze ervaring en professionele partners de afvalstroom duurzaam kunnen afvoeren en daarover kunnen rapporteren. Met name in de verwerking van non-ferro metalen (koper, lood, aluminium, zink en messing) kunnen we daarmee significante impact maken.