Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Mutaties eigen vermogen

Geconsolideerde mutatieoverzicht van het eigen vermogen

Bedragen in 1.000 euro’s (m.u.v. gegevens per aandeel)

Aantal uitstaan-de aandelen

Uitge-geven kapitaal

Agio

Statu-taire reserves

Inge-houden winsten

Totaal

Minder-heids-belangen

Totaal eigen ver-mogen

  

Toerekenbaar aan aandeelhouder van moedermaatschappij

  

Saldo per 1 januari 2022

10.000.000

10.000

-

2.150

66.111

78.261

-

78.261

Winst / (verlies) over de periode

 

-

-

-

42.029

42.029

-

4.029

Niet-gerealiseerde winsten / (verliezen)

 

-

-

-

-

-

-

-

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde winsten / (verliezen)

 

0

-

0

42.029

42.029

-

42.029

         

Gedeclareerde dividenden

 

-

-

-

-

-

-

-

Verwerving minderheidsbelangen

 

-

-

-

-

-

-

-

Overname dochteronderneming

 

-

-

-

-

-

-

-

Reclassificaties en correcties

 

-

-

1.048

-573

475

-

475

         

Saldo per 31 december 2022

10.000.000

10.000

-

3.198

107.567

120.765

-

120.765

Winst / (verlies) over de periode

 

-

-

-

49.620

49.620

-

49.620

Niet-gerealiseerde winsten / (verliezen)

 

-

-

-

-

-

-

-

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde winsten / (verliezen)

 

-

-

-

49.620

49.620

-

49.620

         

Gedeclareerde dividenden

 

-

-

-

-

-

-

-

Verwerving minderheidsbelangen

 

-

-

-

441

441

-

441

Overname dochteronderneming

 

-

-

-

-

-

-

-

Reclassificaties en correcties

 

-

-

7

172

179

-

179

         

Saldo per 31 december 2023

10.000.000

10.000

-

3.205

157.800

171.005

-

171.005

De toelichting maakt integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.