Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Operationeel

Beperking van onze operationele risico’s is onder meer verankerd in een centraal kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001 en ISO 14001 standaarden. Dit kwaliteitsmanagementsysteem wordt jaarlijks intern en extern beoordeeld, met het doel om verbeteringen te signaleren en door te voeren. In 2023 zijn de certificeringen voor diverse organisatieonderdelen van Unica verlengd.

In de uitvoering van opdrachten is het zaak om juridische en financiële risico’s te beperken. De prijsrisico’s van materialen zijn nadrukkelijker in kaart gebracht en geborgd in het bid / no-bid proces door de prijsvolatiliteit onderdeel te maken van de aanbiedingsprijs en contractindexering.

Om onze bedrijven te ondersteunen in het beheersen van risico’s, hebben we een standaard kansen- en risicodossier opgesteld. Dat wordt zowel voor projectopdrachten als voor contractopdrachten ingezet. In de tenderfase kunnen onverantwoorde commerciële keuzes een operationeel risico vormen. Om dit te voorkomen wordt een bidform gebruikt. Als daaruit blijkt dat de risico’s voor ons bedrijf te groot zijn, begeleidt Juridische Zaken de aanpassing van contracten of worden specifieke operationele maatregelen genomen in het projectmanagement. De belangrijke operationele projectrisico’s worden per contract geregistreerd in een gestandaardiseerd kansen- en risicoregister, zodat eventuele bedreigingen en daartoe genomen mitigatiemaatregelen tijdens de uitvoering in beeld blijven. Evaluaties vinden plaats in de TPI-Board en generieke leerpunten worden elk kwartaal gedeeld met het Executive Committee.

Om te borgen dat Unica de juiste gekwalificeerde medewerkers in huis heeft, is in 2023 een online leerplatform gelanceerd waarmee medewerkers permanent getraind kunnen worden en zichzelf kunnen ontwikkelen. Dit bevordert onze aantrekkelijkheid als werkgever en hiermee kunnen we de verplichte certificeringen halen die we nodig hebben om te voldoen aan wet- en regelgeving en de eisen van onze opdrachtgevers.

De wet kwaliteitsborging bouw is ingegaan op 1 januari 2024 en schrijft onder meer voor dat opdrachtnemers in hun werkzaamheden nog meer aandacht moeten besteden aan de vastlegging van informatie in de gebouwdossiers. Dit past goed in de trend van verdere digitalisering en kwaliteitsverantwoording waar Unica in de breedte maatregelen voor heeft getroffen. Gedurende 2023 zijn doorlopend workshops gehouden om medewerkers hierop voor te bereiden.

Als een van de grondleggers van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) behoort Unica tot de kopgroep van bedrijven die de veiligheidscultuur in de bouw en techniek verder willen verbeteren. Dat komt onder meer tot uitdrukking in de Safety Culture Ladder (SCL), waarvoor we in 2023 het certificaat voor trede 3 hebben behaald. Hiermee tonen we aan dat we verantwoordelijkheid nemen om veilig te werken. Daarnaast zijn we een vaste deelnemer van de Bewust Veilig Dag, een landelijke actiedag waarop door de hele sector aandacht wordt besteed aan veilig werken. De Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen hebben die dag een actieve rol om bewustwording voor dit thema binnen de organisatie te versterken.