Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

4 - Leningen aan groepsmaatschappijen

Het verloop van de leningen aan groepsmaatschappijen is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2023

2022

Stand per 1 januari

26.123

0

Nieuwe leningen

0

26.123

Aflossingen

-5.015

0

Stand per 31 december

21.108

26.123