Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toelichting energie en emissie inventaris 

Significante veranderingen en herberekeningen

Gedurende de uitvoering van onze scope 3-nulmeting hebben we nog meer inzichten gekregen in onze emissiestromen. Daarbij hebben we geconcludeerd dat het elektriciteitsverbruik van twee datacenterlocaties waar ons cluster Unica ICT Solutions rackspace huurt ook tot onze scope 2-uitstoot behoort. Om die reden is vanaf het basisjaar 2019 een herberekening van onze emissies doorgevoerd, waardoor deze afwijken van eerdere rapportages.

Een andere significante wijziging is de toevoeging van brandstofgegevens van de bedrijven Gerco en Applicom in onze footprint van 2022.

Alhoewel de toevoeging van het elektriciteitsverbruik van de twee datacenterlocaties significant is ten opzichte van het totale verbruik van de organisatie (circa 20%), heeft dit geen invloed op onze CO2-reductiedoelstellingen. Dit komt doordat Unica sinds het begin van 2023 het stroomverbruik van de gehele organisatie vergroent middels Nederlandse Garanties van Oorsprong (GvO’s). Om ook de daadwerkelijke energievraag van deze locaties te verminderen wordt in 2024 geïnvesteerd in duurzame vervangingen van hardware.