Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

Bedragen in 1.000 euro’s

2023

2022

Beheerkosten

-3.241

-2.056

Operationeel resultaat

-3.241

-2.056

   

Financiële baten

-

401

Financiële lasten

-66

-1.457

Financiele baten en lasten

-66

-1.456

   

Resultaat voor Belastingen

-3.307

-3.112

   

Winstbelastingen

861

622

   

Resultaat uit groepsmaatschappijen

50.907

45.348

Resultaat uit overige verbonden partijen

1.067

-829

Resultaat uit deelnemingen na belastingen

51.974

44.519

   

Resultaat na belastingen

49.528

42.029