Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verwachtingen 2024 en verder

Unica gaat een volgende groeifase in, waarbij onverminderd geldt dat het centraal stellen van onze klanten, aandacht voor onze medewerkers en onze toenemende maatschappelijke verantwoordelijkheid hand in hand met elkaar moeten gaan.

Medewerkers

Vanuit onze oorsprong als familiebedrijf houden we focus op onze medewerkers. Dat doen we door permanent aandacht te blijven geven aan hun veiligheid, gezondheid, ontwikkelperspectieven en onderlinge betrokkenheid. Inmiddels behoort Unica tot de 200 grootste bedrijven van Nederland en hebben we een grote naamsbekendheid. Om onze ambities te bereiken willen we nog aantrekkelijker en zichtbaarder worden voor (potentiële) medewerkers, van binnen en buiten de techniek. Daar gaan we onder meer vorm aan geven met een nieuwe ‘werken bij’ website en nieuwe wervingsinitiatieven.

Klanten

Unica staat voor een veilige, gezonde en duurzame toekomst voor onze klanten en toekomstige generaties. Wij werken graag voor klanten die het belang van deze drie maatschappelijke thema’s ook onderschrijven. Onze maatschappij bevindt zich in een transitiefase, waarin voor sommige activiteiten de komende jaren forse verduurzamingsstappen gezet moeten worden om toekomstige generaties niet te belasten. Met onze diepgaande specialistische kennis kunnen wij klanten die een duidelijke wil tot verduurzaming hebben helpen om die gezamenlijke ambitie te realiseren.

Business Services

Ter verdere professionalisering van de organisatie lopen er binnen Unica verschillende centrale verbetertrajecten, die primair worden gecoördineerd vanuit de Business Services. Ze fungeren als Center of Excellence met specifieke kennis waar al onze bedrijven gebruik van kunnen maken, bieden schaalvoordelen door ondersteunende activiteiten te bundelen en zorgen ervoor dat we als bedrijvengroep voldoen aan alle wet- en regelgeving. Het centraal regelen van deze diensten draagt bij aan verdere professionalisering en efficiënter werken. Deze afdelingen hebben dan ook een belangrijk aandeel in een optimale klantbeleving en zijn de aanjager voor digitalisering.

Innovatie en digitalisering

Innovatie en digitalisering zijn een fundament onder de uitrol van onze strategie voor de komende jaren. Zij spelen een belangrijke rol in onze integrale aanpak en verduurzamingsambities. Met de kennis en technologie die we in huis hebben verkeren we in de ideale positie om een sterke bijdrage te leveren aan de energietransitie en de digitale evolutie bij onze klanten. Voor de mate van digitalisering die daarvoor nodig is hebben we de benodigde componenten in huis en maken we stappen op het gebied van systeem -en ketenintegratie. De komende jaren kunnen we dan ook een positieve bijdrage in de keten leveren.

End-to-end solutions

We gaan steeds meer werken in multidisciplinaire teams om klanten te ontzorgen, waarbij we data gebruiken om toegevoegde waarde te bieden. End-to-end solutions waarbinnen aspecten van verduurzaming een rol spelen zijn een speerpunt voor de komende jaren. Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de verdere inrichting van een sustainable development team. Dat brengt diensten uit verschillende clusters samen voor duurzame energievoorziening, om onze positie in de markt te versterken en onze rol in de energietransitie en verdere verduurzaming te vergroten. Met gezamenlijke proposities willen we onze innovatiekracht optimaal inzetten, met behoud van het ondernemerschap binnen de meer dan 45 bedrijven die tot ons netwerk behoren.

Groeiverwachting

Ook in 2023 lieten de resultaten zien dat Unica dankzij zijn stabiele fundament minder gevoelig is voor conjuncturele tegenwind als hoge inflatie of geopolitieke spanningen. Ook voor de komende jaren verwachten wij vanuit ons stabiele fundament een omzetgroei tussen 10-15% te realiseren. Deze groei zal voor ongeveer de helft autonoom zijn en voor ongeveer de helft met overnames worden gerealiseerd. De stapsgewijze groei van het gezonde rendement blijft eveneens speerpunt in onze strategie.

Kort samengevat

Unica heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een uitvoerder tot een partner en adviseur in technologische verduurzamingsvraagstukken. Vanuit die sterkere positie in de keten zijn we uitstekend gepositioneerd om nog verder uit te groeien tot de toonaangevende technische dienstverlener die met en voor klanten een veilige, gezonde en duurzame toekomst realiseert.

We zijn trots op en dankbaar voor het vertrouwen dat onze klanten ook in 2023 weer in ons hebben gesteld. Dit was niet gelukt zonder de inspanningen en het enthousiasme van onze medewerkers, waarvoor onze oprechte dank. Verder gaat onze dank uit naar de Raad van Commissarissen, het management, de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad en alle andere betrokkenen. We zien er naar uit om gezamenlijk het succes van Unica voort te zetten.

Hoevelaken, 26 april resp. 1 mei 2024
John Quist, CEO (midden)
Ron van Laar, CFO (rechts)
Debby Slofstra, COO
(links)