Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Visie, missie en strategische pijlers

Visie: Met slimme technologie creëert Unica een veilige, gezonde en duurzame werk- en leefomgeving

Missie: Het bedenken en realiseren van een veilige, gezonde en duurzame toekomst voor onze klanten en volgende generaties.

Onze kernactiviteiten zijn het bedenken, ontwerpen, realiseren en langdurig onderhouden van technische oplossingen in de gebouwde omgeving en industrie. We bieden een compleet aanbod van diensten vanuit ons netwerk van negen clusters, die allemaal een eigen focusgebied of specialiteit hebben. De clusters opereren zelfstandig maar kunnen afhankelijk van de klantbehoeftes ook nauw samenwerken en integrale technische dienstverlening leveren.

Onze strategische speerpunten zijn:

  • Aantrekkelijk werkgeverschap: door onze onderscheidende ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden binden we medewerkers langdurig aan onze organisatie

  • Innovatieve proposities en digitalisering: we ontwikkelen nieuwe businessmodellen met nieuwe technieken en de inzet van Artificial Intelligence (AI) en maken maximaal gebruik van data om onze interne processen en het bedienen van klanten te optimaliseren

  • Gecontroleerde groei: natuurlijke groei in combinatie met overnames die voor meer slagkracht en kennisuitbreiding zorgen

  • Robuust financieel fundament en bundeling van specialistische kennis om onze bedrijven te ondersteunen

Als partner in duurzame transformatie kan Unica een positief verschil maken, zowel voor ons eigen bedrijf als voor onze klanten. Vier grote maatschappelijke thema’s zijn daarbij van belang. Om structureel verdere invulling te geven aan onze duurzame ontwikkeling en een duurzame toekomst voor iedereen zijn deze thema’s vertaald naar de kernpijlers Energie & Klimaat, Circulariteit & Milieu, Mens & Maatschappij en Innovatie & Digitalisering. Ethisch en integer handelen is daarbij als vijfde pijler het fundament van onze bedrijfsvoering.

  • Energie & Klimaat: duurzame oplossingen voor klanten en maximaliseren van onze impact naar een CO2-neutrale samenleving.

  • Circulariteit & Milieu: behoud van de natuurlijke omgeving door duurzaam en efficiënt gebruik te maken van materialen.

  • Mens & Maatschappij: een sterke veiligheidscultuur, investeren in mensen, diversiteit in teams en het aantrekken van nieuw talent voor een loopbaan in de techniek.

  • Innovatie & Digitalisering: continue investering in duurzame innovaties, zodat we door digitalisering de werk-, leef-, en procesomgevingen van klanten veilig, gezond en duurzaam kunnen maken.

  • Ethiek & Integriteit: samen met stakeholders op een transparante en eerlijke manier werken aan en verantwoordelijkheid nemen voor een aantoonbare positieve impact op mens, milieu en maatschappij.

De inrichting van Unica in de vorm van een netwerk van bedrijven is een speerpunt in de strategie en het centrum van het ondernemersmodel. Dankzij dit netwerk van zelfstandige bedrijven kunnen we zowel gespecialiseerde dienstverlening blijven ontwikkelen als opdrachten multidisciplinair vanuit verschillende kennisdomeinen invullen.

De multidisciplinaire dienstverlening komt samen in end-to-end solutions. We kunnen een compleet pakket aan producten en diensten aanbieden waarmee klanten een integrale oplossing krijgen. Een voorbeeld hiervan is Sustainable Renovation, een integrale propositie waarbij expertise over onder meer energiesystemen, renovatieprojecten, smart building toepassingen, brandveiligheid en ICT vanuit verschillende clusters wordt samengebracht.

Integrale brandveiligheid is een ander voorbeeld van een complete propositie waarin alle bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen elementen van brandveiligheid samenkomen.

Het uitbreiden van de samenwerking tussen de Unica-bedrijven is een van de belangrijkste doelstellingen van onze commerciële strategie. Het combineren van kennis uit het bedrijvennetwerk versterkt ook de begeleiding van klanten in verdere verduurzaming. Zo bieden wij klanten naast een 'conventionele' oplossing steeds vaker duurzamere oplossingen. In de dagelijkse operatie heeft vrijwel elke nieuwe opdracht een verduurzamingscomponent en het steeds veranderende energielandschap vraagt om een integrale aanpak. Zo heeft Unica in 2023 een het remote control platform voor de industrie uitgebreid met functionaliteit voor elektriciteitsbalancering. Die toepassing helpt om het elektriciteitsnetwerk in Nederland te stabiliseren en tegelijkertijd de energiekosten voor klanten te verlagen. De kennis van industriële procesaansturing is ook een belangrijke drijver van een oplossing om sprinklerinstallaties op afstand te testen.

Ook overnames zijn belangrijk in onze groeistrategie. We richten ons zowel op uitbreiding van de regionale aanwezigheid als de versterking van onze specialismen. Schaalgrootte maakt ons sterker en richting klant kunnen we met diepere specialismen een nog breder portfolio, expertise en kennis aanbieden. Een van onze belangrijkste overnamecriteria betreft de culturele fit met de mogelijke overnamekandidaat. We richten ons op goed draaiende bedrijven met een gecommitteerd management, dat ook na aansluiting bij onze bedrijvengroep het overgenomen bedrijf met positieve energie naar een volgende fase brengt. Natuurlijk moet ook de strategie aansluiten en hanteren we een aantal financiële criteria. Met ons Post Merger Integration (PMI) proces sluiten we de overgenomen bedrijven aan op onze standaarden en ons ESG-beleid. Onder strategische ontwikkelingen beschrijven we de overnames die in 2023 zijn gedaan.