Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

2 - Deelnemingen in groepsmaatschappijen 

De deelnemingen in groepsmaatschappijen hebben betrekking op de rechtstreekse of middellijke belangen in Groepsmaatschappijen zoals opgenomen in toelichting 1 van de geconsolideerde jaarrekening. Waardering heeft plaatsgevonden via de vermogensmutatiemethode.

Het verloop van de deelnemingen in groepsmaatschappijen is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2023

2022

Stand per 1 januari

103.903

59.055

Verwerving deelnemingen

0

172

Aandeel in resultaat

50.907

45.348

Ontvangen dividend

-5.740

-757

Correcties

22

85

Stand per 31 december

151.115

109.903