Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Digitalisering

Verdere digitalisering is een ander speerpunt in onze strategie. Unica wil een IT-gestuurd bedrijf zijn, waarbij data en digitale technologie maximaal worden benut in de dienstverlening aan klanten en in de eigen bedrijfsvoering. 

Digitaal werken is al de norm in veel bouwprojecten, waar met BIM (Building Information Modeling) in digitale modellen exact wordt vastgelegd waar wanden staan en leidingen lopen. Ook bij nieuwe behoeftes kunnen dan eenvoudig intelligente aanpassingen worden gedaan. Met de inzet van digital twins krijgen we meer context om ruimtelijke vraagstukken op te lossen. Door analyse van metingen met sensoren worden er digitale simulaties uitgevoerd om de juiste voorzieningen te treffen en tijd en geld zo doelmatig mogelijk te besteden.  

Digitalisering heeft ook invloed op onze medewerkers. Het is onze uitdaging om ervoor te zorgen dat zij plezier hebben in hun werk en daarvoor de juiste middelen beschikbaar krijgen. We zetten digitale toepassing in om ons werk gemakkelijker en beter te maken, zodat medewerkers hun kennis maximaal kunnen benutten. Een gebouw kan technologisch nog zo slim zijn ingericht, maar het zijn onze specialisten die met alle data de beslissingen nemen over wat ermee gedaan wordt.