Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

10 - Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten zijn als volgt samengesteld:

Bedragen in 1.000 euro’s

2023

2022

Vervoerskosten

14.622

12.332

Informatie en Communicatie Technologie

10.632

10.545

Huisvestingskosten

4.945

4.191

Verkoopkosten

2.921

2.293

Accountants- en advieskosten

2.290

3.110

Verzekeringen

2.461

2.224

Overig

6.721

5.203

Totaal overige bedrijfskosten

44.592

39.898

Onder de overige bedrijfskosten zijn over 2023 accountants kosten opgenomen voor een totaalbedrag van circa € 725.000 (2022: € 373.000). Onder dit bedrag is ook het totaal van Audit Advisory in verband met IFRS adoptie opgenomen ad € 147.000. Voor overige kosten binnen het Deloitte netwerk is een bedrag opgenomen van in totaal € 173.000 (2022: 61.000). Van de € 725.000 accountantskosten heeft circa € 115.000 betrekking op accountskosten van Groepsmaatschappijen.