Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Strategische ontwikkelingen

In 2023 hebben we onze toekomstvisie verder uitgewerkt naar drie thema's: veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Dit zijn de thema's waar we ons in onze dagelijkse activiteiten op richten en waarin we kunnen voorzien in het gehele traject van advies, ontwerp, realisatie en beheer en onderhoud van duurzame oplossingen.