Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

7 - Wettelijke reserve deelnemingen

Het verloop van de wettelijke reserve deelnemingen is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2023

2022

Stand per 1 januari

57

125

Mutatie

0

-68

Stand per 31 december

57

57