Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Strategisch

Een prominent strategisch risico is cybersecurity. Digitaal werken is onze norm, maar dit brengt steeds meer cyberrisico’s met zich mee. Dit prominente strategisch risico hebben we daarom als apart aandachtsgebied geïdentificeerd en beschreven in de paragraaf Digitaal.

Het vinden van voldoende geschikt personeel blijft een van de grootste uitdagingen voor de technische sector en vormt daarmee ook een groeiend risico voor Unica. Dit risico kunnen we nog voldoende beheersen door onze aantrekkingskracht als groeiend en succesvol bedrijf met veel ontwikkelmogelijkheden. Desondanks blijft het tekort aan arbeidscapaciteit een punt van zorg in het risicobeheer, omdat de tekorten naar verwachting de komende jaren hoog zullen blijven.

Doordat Unica een prominente positie inneemt in de markt, wordt de kans op reputatieschade ten gevolge van incidenten automatisch groter. Ook de onrust in de wereld en marktverstoringen vergroten de kwetsbaarheid van Unica in meer of mindere mate. Om te zorgen voor bewustwording hierover wordt in het landelijk directieoverleg vier keer per jaar een casus besproken over onderwerpen die bijdragen aan onze reputatie. Er is ook een protocol dat gehanteerd wordt voor potentiële crisissituaties. De meldingen die via dat protocol worden ingediend worden beoordeeld door het Crisis Management Team (CMT), waarin naast de Raad van Bestuur specialisten op het gebied van juridische zaken, personeelszaken, security & risk en communicatie zijn vertegenwoordigd. Om te zorgen dat dit CMT ook inzicht houdt in de laatste ontwikkelingen wordt er jaarlijks een crisissimulatie uitgevoerd onder leiding en begeleiding van een externe gespecialiseerde organisatie.

In de afgelopen vijf jaar heeft Unica meer dan 15 overnames gedaan. Om te borgen dat de overgenomen bedrijven goed geïntegreerd worden binnen ons netwerk is er een Post Merger Integration (PMI) draaiboek opgesteld. Per overname wordt bekeken welke onderdelen van het PMI-draaiboek van toepassing zijn en binnen welke termijn ze kunnen worden ingericht. De General Counsel draagt zorg voor de implementatie van het draaiboek bij overgenomen bedrijven.

Gezien de opgaves waar de maatschappij voor staat, mag van bedrijven van de omvang van Unica verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaam ondernemerschap worden verwacht. Ook stakeholders, van eigen medewerkers en klanten tot aandeelhouders en financiers, erkennen dat het essentieel is dat bedrijven zoals Unica zich actief inzetten om de bedrijfsvoering en dienstverlening zo duurzaam mogelijk te maken. Wij vullen dat in vanuit een strategisch duurzaamheidsprogramma en zetten in dit verslag de eerste stappen om daarover gestructureerd te rapporteren.