Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Innovatie

Om onze innovatiekracht te versterken en meer structureel vorm te geven hebben we met het Unica Innovation Center een aparte strategische afdeling die onafhankelijk van onze bedrijvenclusters opereert. De afdeling is de antenne naar de buitenwereld en heeft als missie om Unica en zijn klanten toekomstbestendig te laten zijn en zich aan te passen aan veranderingen.

In 2023 is een nieuwe manager voor het Unica Innovation Center aangesteld en is er een professioneel framework opgezet. Vanuit dat innovatieraamwerk worden klantgericht toepassingen ontwikkeld door de behoefte en problematiek vanuit de markt te analyseren, door middel van prototyping oplossingen te testen en de succesvolle oplossingen uiteindelijk te vermarkten.

We werken daarbij vanuit 3 strategische innovatiepijlers

  1. Explore: Op basis van strategische thema’s en trends bedenken en ontwikkelen we nieuwe proposities en concepten voor toekomstige groei.

  2. Accelerate: Volgens een strak innovatieproces versnellen we ideeën. In deze werkwijze toetsen we op 3 zaken: wenselijkheid, levensvatbaarheid en haalbaarheid. Deze randvoorwaarden zijn nodig om een propositie succesvol in de markt te kunnen zetten.

  3. Lead: Onze innovatiekracht versterken en communiceren. We willen de meest betrouwbare en innovatieve duurzame partner in de markt zijn en willen Unica als geheel versterken om die positie in te kunnen nemen.

Naast duurzaamheid en de energietransitie in de industrie en de gebouwde omgeving, denken we dat AI ook een belangrijke rol kan spelen. Deze disruptieve technologie kunnen we op veel verschillende manieren inzetten. Digitalisering in de wereld van technologische oplossingen heeft voor ons dan ook een hoge prioriteit.