Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

1 - Goodwill

Het verloop van de post goodwill is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2023

2022

Stand per 1 januari

34.512

33.418

Adoptie IFRS

0

1.094

Acquisities

0

0

Desinvesteringen

0

0

Stand per 31 december

34.512

34.512