Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Internationalisering

Waar mogelijk bedienen we internationaal opererende klanten buiten onze eigen landsgrenzen, maar omdat de Nederlandse markt nog veel groeikansen biedt richt onze strategie zich hoofdzakelijk op nationaal niveau. Voor enkele specifieke expertisegebieden gebruiken we de komende jaren om te verkennen of we die internationaal kunnen vermarkten. Het gaat om diensten die we remote kunnen aanbieden, vanuit ons krachtige organisatorische fundament in Nederland, waarbij de technologische invulling niet gebonden is aan specifieke locaties. De eerste stappen hiervoor zijn in 2023 gezet door het cluster Unica Access & Security.