Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Trends en ontwikkelingen

Een aantal voor Unica relevante trends en ontwikkelingen in de wereld om ons heen hebben invloed op onze dienstverlening en bedrijfsvoering.

Groeiende stroombehoefte

Het toenemende aantal elektrische auto’s en het gebruik van warmtepompen dragen bij aan een grotere vraag naar elektriciteit. Ook de verdere verduurzaming van bedrijfsleven en industrie vraagt een steeds grotere stroombehoefte. In 2026 zal de totale stoombehoefte in de wereld met 3,4% stijgen. Ook in Nederland zien we de behoefte aan stroom toenemen.

Het positieve nieuws is dat de toegenomen stroombehoefte volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) ruimschoots gedekt kan worden door duurzame energievormen uit zon, wind, waterkracht en ook kernenergie. De kanttekening hierbij is dat de vraag en het aanbod van energie vaak niet in balans is. Zo wordt er overdag zonne-energie opgewekt, terwijl veel huishoudens ’s avonds veel energie gebruiken.

Unica wil een rol spelen in het aanbrengen van een betere balans in dit nieuwe energiesysteem. Dat doen we onder meer door kleinere, decentrale energiecentrales, het inzetten van restwarmte en in het toepassen van buffering en balanceren van assets (op- en afregelen) op het energienet. Dankzij slimme software kunnen vraag en aanbod optimaal op elkaar worden afgestemd en kunnen energieleveranciers worden ondersteund om netcongestie te voorkomen. De acquisitie van Tenergy in 2023 zal hier een belangrijke rol in spelen. Voor andere klanten werken we in ons energieadvies met risicomodellen en analyses, zodat zij hun energieverbruik en inkoop optimaal kunnen afstemmen op hun bedrijfsprocessen en risicoprofiel.

Wet- en regelgeving

We zien op verschillende vlakken een verdere toename van wet- en regelgeving die zich concentreert op verduurzaming. Het laat zien dat de noodzaak duidelijk is en dat het proces van verduurzaming onvermijdelijk doorzet bij opdrachtgevers en binnen onze maatschappij. Unica verwacht dat dit een goede impuls kan geven aan meer techniek en technologische oplossingen in gebouwen.

Dit biedt ons kansen in bijvoorbeeld nieuwe energievoorzieningen in het kader van gasloze gebouwen, het verbeteren van CO2-prestaties of de algehele efficiëntie van gebouwen. We bieden voor vrijwel alle vraagstukken veilige, gezonde en duurzame oplossingen en zijn dankzij onze gevarieerde kennis tevens in staat invulling te geven aan verschillende klimaatambities van klanten. Zo kunnen we klanten volledig integraal bedienen in het voldoen aan wet- en regelgeving.

Op het gebied van verslaglegging speelt de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) een belangrijke rol. Deze standaard vereist dat ondernemingen ook echt kunnen aantonen dat ze werken aan verdere verduurzaming van hun activiteiten. Voldoen aan deze standaarden is steeds vaker een eis vanuit de financiële sector. Banken, investeerders, particuliere financiers en andere financiële instellingen hebben daarmee invloed op het duurzaamheidsbeleid van ondernemingen.

Schaarste (technisch geschoold) personeel

In de Nederlandse markt is nog altijd sprake van personeelsschaarste. Unica heeft een grote aantrekkingskracht als werkgever, door onder meer de aanhoudende groei van de laatste jaren, de aandacht voor medewerkers en het interne doorgroeipotentieel tussen de verschillende bedrijven. Toch blijft in de sector het risico bestaan dat diensten niet geleverd kunnen worden als er niet voldoende mensen voor zijn, of dat de werkdruk van medewerkers te groot wordt. Een mogelijke oplossing zit in het versneld inzetten van digitalisering. Digitalisering kan veel handmatig werk vervangen, processen versnellen en biedt een schaalbaar model tegen krapte. Daardoor kunnen we met dezelfde mensen meer en slimmer werk doen. Kennis en ontwikkeling van medewerkers is dan ook een speerpunt in onze strategie.

Digitalisering

Digitalisering biedt kansen om de krapte op de arbeidsmarkt te beperken en is van strategisch belang voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Met innovatie en het gebruik van data willen we onze dienstverlening voor onze klanten verbeteren en versnellen en zo bijdragen aan de transitie. De informatie die uit datasystemen komt is onmisbaar om de juiste analyses en keuzes te maken en zo de juiste onderdelen van de oplossing te bieden.