Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

5 - Overige langlopende vorderingen 

De Overige langlopende vordering betreft een lening aan een niet-geconsolideerde vennootschap onder firma.

Het verloop van de overige langlopende vorderingen is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2023

2022

Stand per 1 januari

60

90

Nieuwe leningen

0

135

Voorziening

0

-165

Stand per 31 december

60

60