Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

8 - Wettelijke reserve ontwikkelingskosten

Het verloop van de wettelijke reserve ontwikkelingskosten is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2023

2022

Stand per 1 januari

3.141

2.025

Mutatie

7

1.116

Stand per 31 december

3.148

3.141